Posicionament web

Campanyes de posicionament per aconseguir enllaços de qualitat pels termes que portaran més visites a la pàgina web

Tradicionalment el posicionament s’ha considerat la base del SEO.
Les campanyes de posicionament consisteixen en aconseguir enllaços de qualitat, pels termes que donaran més visites de qualitat a la pàgina web. Aquests enllaços faran que la pàgina aconsegueixi una millor valoració pels conceptes utilitzats, i en conseqüència, apareixerà en millors posicions a les cerques, principalment, pels termes que s’escriguin a l’enllaç.

La base sembla simple, però cal tenir en compte que no n’és tant. En haver-hi hagut un abús important d’aquestes estratègies, tot i continuar sent necessari, aconseguir enllaços actualment necessita complementar-se amb altres tasques, com són la promoció social, que a la pàgina hi hagi els continguts necessaris per aparèixer en cerques rellevants, i que aquests continguts generin interès en els usuaris que accedeixin a la pàgina web.

A ServeisTic, les campanyes de posicionament es prolonguen durant un període de 6 mesos, i inclouen tasques complementàries per maximitzar-ne l’aprofitament, si vol ampliar la informació, només cal que contacti amb nosaltres.