Posicionament web

Campanyes de posicionament web per aconseguir enllaços de qualitat pels termes que portaran més visites a la pàgina web

Tradicionalment el posicionament web és la raó de ser del SEO.
Les campanyes de posicionament web consisteixen en aconseguir enllaços de qualitat, pels termes que donaran més visites de qualitat a la pàgina web. Aquests enllaços faran que la pàgina aconsegueixi una millor valoració pels conceptes utilitzats, i en conseqüència, apareixerà en millors posicions a les cerques, principalment, pels termes que s’escriguin a l’enllaç.

La base sembla simple, però cal tenir en compte que no n’és tant. En haver-hi hagut un abús important d’aquestes estratègies, tot i continuar sent necessari, aconseguir enllaços actualment necessita complementar-se amb altres tasques, com són la promoció social, que a la pàgina hi hagi els continguts necessaris per aparèixer en cerques rellevants, i que aquests continguts generin interès en els usuaris que accedeixin a la pàgina web.

A ServeisTic, les campanyes de posicionament es prolonguen durant un període de 6 mesos, i inclouen tasques complementàries per maximitzar-ne l’aprofitament, si vol ampliar la informació, només cal que contacti amb nosaltres.