Revisió de continguts web

Revisió de continguts de pàgines web per millorar el SEO, anàlisi gratuïta de pàgines web per augmentar les visites des de Google

Actualment els principals gestors de continguts (WordPress, Drupal, PrestaShop…) aconsegueixen que la programació resulti pràcticament transparent per als cercadors. Tot i això continua sent freqüent que pàgines web amb una programació molt neta i adequada no donin el resultat esperat.

Aquesta situació es pot donar perquè la pàgina no hagi obtingut prou rellevància als algorismes de Google, i per això aparegui en posicions molt endarrerides de les cerques.

Tot i això, habitualment el motiu és un altre molt més simple: Google no hi troba la informació que li permetria oferir-la a les cerques de persones que hi podrien estar interessades.

Per solucionar aquesta mancança, el millor és fer una anàlisi gratuïta de la pàgina web, que ens permetrà esbrinar per quins motius no apareix als resultats. En funció del que es descobreixi en aquesta anàlisi, es podrà proposar la solució més idònia.