Filosofia

Què creiem que ens fa adequats per donar servei a la seva empresa?

El bé més preuat per qualsevol persona, i també per qualsevol organització és el temps.

En un món globalitzat, la clau de l’èxit és que la nostra feina es resolgui de la manera més eficient. Per aconseguir-ho necessitem centrar-nos en aquelles àrees en que oferim el millor de nosaltres mateixos. Necessitem poder-nos despreocupar d’aspectes adjacents al dia a dia, que només ens impedeixen aprofitar el temps productiu tant com voldríem, caldria, o necessitem.

És per aquest motiu, que des de ServeisTic orientem tots els esforços dels serveis que oferim a facilitar l’estalvi i l’aprofitament del temps productiu dels nostres usuaris. Anant un pas més enllà, i advertint-los en cas que hi hagi qualsevol inconvenient que pugui endarrerir o afectar les seves comunicacions per Internet, identificant, i ajudant-los a solucionar les incidències molt sovint abans que en tinguin coneixement. Ja sigui donant-los instruccions quan les incidències quedin fora del nostre abast, i no ens sigui possible solucionar-les directament, o bé un cop resolta la incidència, en cas que ens sigui possible solucionar-la directament, explicant-los el que ha passat, per tal que puguin prendre les mesures oportunes per evitar que es repeteixi.

Les claus per donar aquest servei són una gran dedicació diària a la monitorització i revisió dels serveis prestats als nostres clients, perquè només així ens podem avançar a les pèrdues de temps productiu ocasionades per qualsevol incidència. Posar a disposició dels nostres clients els sistemes de suport, seguiment de serveis i resolució d’incidències més òptims, i disposar dels col·laboradors més eficients, que, com nosaltres, consideren que el client ha de poder treballar sense interrupcions causades per un servei deficient.